Wanneer incassokosten in rekening brengen?

Door | 26 augustus 2014 | Tips en informatie

Dient een consument incassokosten te betalen na 1 aanmaning?

Dit was de vraag die centraal stond in het arrest van de Hoge Raad van 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405 (Fa-Med/X).
Indien je als consument een rekening niet tijdig betaalt kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht. De incassokosten  die in het verleden in rekening werden gebracht waren vaak zeer hoog en stonden –in sommige gevallen- niet in verhouding tot de verschuldigde hoofdsom.
De wet bepaalt
De wetgever heeft ingegrepen. In 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten ingevoerd. In deze wet is de hoogte van de in rekening te brengen incassokosten vastgelegd om excessen tegen te gaan. Bekijk hier ook de staffel die hiervoor opgesteld is.

Op grond van de wet (artikel 6:96 lid 6 BW) zijn de incassokosten door een consument pas verschuldigd na de – wat in de praktijk ook wel wordt genoemd – “veertiendagenbrief”: de brief waarbij de consument na het intreden van het verzuim wordt aangemaand om binnen een termijn van veertien dagen de rekening alsnog te betalen.

In het arrest van de Hoge Raad stond de vraag centraal of de incassokosten direct na verloop van de veertien dagen zijn verschuldigd of dat er nog nadere incassohandelingen (zoals het versturen van nog een aanmaning) verricht dienen te worden.

De Hoge Raad kiest voor de eerste weg: Zodra de veertien dagen termijn is verlopen zijn de incassokosten verschuldigd.

 Uw wilt incassokosten in rekening brengen bij een consument?

Hou u dan aan de volgende stappen:

  1. Rekening versturen met daarin een duidelijke betalingstermijn;
  2. Aanmaning versturen met daarin een termijn van veertien dagen om alsnog te betalen;
  3. In de aanmaning moet worden aangegeven dat –bij uitblijven van betaling- incassokosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de incassokosten dient in de aanmaning opgenomen te worden.

Heeft u hierover vragen?

Neem dan contact op met Mr. C. Teiwes

Email                           : c.teiwes@berntsenmulder.nl

Telefoonnummer         : 0172-424172

 

Reageer

Your email address will not be published.