Organisatiecoaching; kiezen voor het potentieel én het resultaat

Veranderingen.

Als ondernemer is het een uitdaging. Een must zelfs. Bij verandering komt vaak veel kijken. Een nieuwe strategie, een andere locatie en een nieuw MT bijvoorbeeld. Veranderingen die binnen uw organisatie, klein of groot, voor verwarring kunnen zorgen. En verwarring kan weer tot hakken in het zand leiden.

Wij interviewden

Sandra De Leeuw over haar werk als Organisatiecoach.

Sandra de Leeuw

Organisatiecoach ben je, omdat..?

“Ik ben als manager, kwaliteitsfunctionaris en de laatste jaren als coach in zoveel organisaties geweest waar het harde werken niet in verhouding staat tot het resultaat.”

Om mee te kunnen bewegen worden in organisaties veel veranderingen doorgevoerd op de harde kant. Er worden meer afspraken gemaakt, meer protocollen opgesteld en steeds meer wordt het resultaat afgemeten aan cijfers. Ik ben er van overtuigd dat dit niet de zaken zijn die zorgen voor verbetering, zeker niet in maatschappelijke organisaties waar het uiteindelijk gaat om een goede dienstverlening naar de klant.

Als organisatiecoach help ik organisaties beter te functioneren door samen te kijken naar de samenhang van verschillende aspecten: de omgeving, structuur, cultuur, leiderschapsstijl en competenties van medewerkers. Op deze wijze draag ik graag bij aan beter onderwijs, zorg, opvang en dienstverlening, maar ook aan meer plezier en voldoening in het werk.

Organisatiecoaching speelt in op

Het eigen verandervermogen van mensen in organisaties. Daar waar een adviseur de klant vertelt wat er anders en beter moet, laat een organisatiecoach dit de mensen in de organisatie zelf ontdekken. Hierdoor nemen mensen zelf eigenaarschap en verantwoordelijkheid en komt de verandering uit de organisatie in plaats van dat het wordt opgelegd van buitenaf. Het verkrijgen van eigen inzicht motiveert mensen meer om in beweging te komen. Het voorkomt grote weerstand tegen verandering omdat ze zelf de noodzaak zien en voelen.

“Ik bied hulp bij fusies, reorganisaties, missie- en visieontwikkeling, doorvoeren van veranderingen in de manier van werken, samenwerkingsproblemen. Kortom allerlei transities die in organisatie nodig zijn.”

Welke organisaties maken gebruik van een Organisatiecoach?

Organisaties die echt het verschil willen maken naar hun klanten. Bij organisatiecoaching is het belangrijk dat mensen door de gehele organisatie heen het lef hebben om naar zichzelf en de eigen werkwijze te kijken. Dat geldt voor de mensen die het uitvoerend werk doen, maar juist ook voor de leidinggevende en de directeur. Het gaat dan niet om goed of fout. Maar hoe doen we het hier. Welk spel spelen we met elkaar en helpt dit spel om te komen tot het gewenste resultaat? En wat zouden we anders kunnen doen om ons doel te bereiken?

Wat maakt jouw aanpak uniek?

Organisatiecoaching is nog een redelijk nieuw vakgebied. Het unieke is, dat ik uitga van de organisatie en de mensen die er werken. Er is in organisaties al zoveel potentieel aanwezig. Door organisatiecoaching wordt dit potentieel aangeboord om samen veranderingen te realiseren. Onder de tafel speelt er vaak iets heel anders dan boven de tafel. Als je alleen boven de tafel kijkt mis je veel, omdat het echte probleem zich vaak onder de tafel afspeelt. Ben je bereid om samen onder de tafel te kijken, dan komt het echte probleem echt boven en kun je ook komen tot echte oplossingen.

De problematiek identificeren binnen uw organisatie

Als veranderingen stroef verlopen, kijk dan wat verder. Vaak is er een probleem onder het probleem. Te vaak wordt er in organisaties aan symptoombestrijding gedaan. Dat levert vaak extra werk op maar niet het gewenste resultaat. Dit leidt weer tot frustratie, werkdruk en weerstand. Ben je bereid om verder en eerlijk te kijken dan kun je met elkaar de gewenste ontwikkeling doormaken. Een organisatiecoach kan hier goed bij helpen. De investering die je hiermee doet verdient zich dubbel en dwars terug.

Een gouden tip om de problematiek aan te pakken

Vergaderingen geven vaak een goede afspiegeling van hoe het er in een organisatie aan toe gaat en hoe met problemen wordt omgegaan. Wat doen jullie als het spannend wordt? Welk gedrag vertoont een ieder dan? Hier kun je met elkaar al veel van leren. In sommige bedrijven wordt een probleem van tafel gelachen of wordt het gebagatelliseerd. Of er zijn ongeschreven regels tussen mensen: als jij mij niet aanspreekt op mijn gedrag, dan zal ik dat bij jou ook niet doen.

Arend Ardon heeft hier een aardig boek over geschreven na aanleiding van zijn onderzoek in organisaties: ‘Doorbreek de cirkel’.

“Als je door hebt hoe het in je organisatie werkt, dan kan inefficiënt gedrag worden omgebogen naar efficiënt gedrag. Dit levert meer werkplezier, energie en uiteindelijk resultaat op.”

 

Linkedin: Sandra De Leeuw   |   Website:  Buro OntdekkingsWijs.

Reageer

Your email address will not be published.