Faillissement 2.0: De Pre-Pack

Door | 24 oktober 2013 | Tips en informatie

“It was the worst of times, it was the best of times….”

De openingszin uit “A Tale of Two Cities” van Charles Dickens omschrijft treffend hoe goed en slecht vaak naast elkaar leven en elkaar constant beïnvloeden: slechte tijden inspireren ondernemers vaak tot goede ideeën. Daar de rechtelijke macht niets menselijks vreemd is hebben de recordbrekende faillissementenaantallen haar aangezet een nieuwe vorm van failleren te ontwikkelen: de Pre-Pack.

Stel

Een klant van u, waar u nog geldbedrag van tegoed hebt, gaat failliet. U, als schuldeiser, wilt natuurlijk niet de dupe zijn van dit faillissement. Door de komst van de Pre-Pack is de kans dat dit gebeurd een stuk kleiner.

Normaliter

wordt na het faillissement van een bedrijf een curator aangesteld om zoveel mogelijk geld op te halen voor en te verdelen onder de schuldeisers, waarvan u een kunt zijn.

Efficiënt faillissement

Bij een Pre-Pack situatie wordt voorafgaand aan het faillissement door de rechtbank een zogenaamde “stille bewindvoerder” benoemd, die het reilen en zeilen binnen het bedrijf, en alle schriftelijke stukken die daarbij horen, bestudeert en het bedrijf klaarstoomt voor een efficiënt faillissement. De stille bewindvoerder wordt vervolgens als curator benoemt en kan het faillissement snel afwikkelen.

Doorstarten

Niet zelden geeft de bestuurder, of een concullega, aan dat hij een doorstart ambieert. Ofwel: dat hij, de schulden achterlatend in het failliete bedrijf, de bedrijfsvoering (op een betere manier) wil voortzetten. Dit kan echter niet zomaar: de curator dient het gehele bedrijf te analyseren om te bezien in hoeverre dit mogelijk is en welk prijskaartje hij aan het bedrijf dient te hangen.

Dit kost tijd. En tijd kost geld.

Een lopend bedrijf is veel meer waard

dan één die weken heeft stilgelegen wegens onderzoek van de curator. De stille bewindvoerder heeft echter voorafgaand aan het faillissement de tijd om in alle rust onderzoek kunnen doen en kan daarna als curator snel voor een hoog bedrag het lopende bedrijf van de hand doen. Dit is positief voor de schuldeisers, want hoe meer geld de curator ophaalt, hoe meer geld zij uit het faillissement kunnen verwachten.

Grotere kans voor de schuldeisers

Een Pre-Pack is er niet om een onderneming van een naderend faillissement te redden. Het is er ook niet om een bestuurder gemakkelijk zijn eigen onderneming voort te laten zetten. Het is er om ze snel mogelijk een zo groot mogelijk geldbedrag te realiseren voor de schuldeisers. Daar de Pre-Pack (nog) geen wettelijke basis heeft is de rechter terughoudend met de toepassing hiervan. De Pre-Pack situaties die zich tot op heden hebben voorgedaan betroffen steevast grote ondernemingen die door een curator onmogelijk in korte tijd zouden kunnen worden doorgelicht.

Verzoek tot Pre-Pack

Bij de meeste rechtbanken in Nederland kan een verzoek tot een Pre-Pack worden gedaan. Daar niet ieder bedrijf in aanmerking komt voor een Pre-Pack en door de verzoeker zeer wel moet worden onderbouwd waarom zijn situatie voor een Pre-Pack in aanmerking komt, is bijstand van een in faillissementsrecht gespecialiseerde advocaat raadzaam.

Meer informatie?

Daarvoor kunt contact opnemen met mij via telefoonnummer: 0172427194
Groeten,

Mr. C Teiwes | Berntsen Mulder advocaten

Bekijk mijn LinkedIn profiel