januari 2016 - Business Club Rijnstreek

De V.A.R. wordt vervangen!

Door | Tips en informatie

Stappenplan invoering modelovereenkomsten en afschaffing V.A.R.

Zoals u wellicht heeft vernomen wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (de V.A.R.) vervangen door modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het doel daarvan is om op een betere wijze te regelen dat ingehuurde opdrachtnemers niet ten onrechte worden gezien als werknemers. Mocht dit namelijk gebeuren dan gaat de Belastingdienst over tot het heffen van WIA- en WW- premies alsmede loonbelasting. Lees meer