januari 2015 - Business Club Rijnstreek

Wees alert op de re-integratie-inspanningen

Door | Tips en informatie

Tijdens de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid, heeft zowel de werknemer als de werkgever een re-integratieverplichting. Samen moeten ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer snel en verantwoord weer aan het werk kan.

Als een werknemer hier niet voldoende aan meewerkt, dan zal de werkgever de werknemer achter zijn broek moeten zitten. Dit kan de werkgever op verschillende manieren doen. Op grond van de Beleidsregels van het UWV kan een werkgever de volgende middelen inzetten:

  • deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV;
  • (dreigen met) een loonopschorting;
  • (dreigen met) een loonstopzetting;
  • (dreigen met) ontslag

Lees meer