augustus 2014 - Business Club Rijnstreek

Wanneer incassokosten in rekening brengen?

Door | Tips en informatie

Dient een consument incassokosten te betalen na 1 aanmaning?

Dit was de vraag die centraal stond in het arrest van de Hoge Raad van 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405 (Fa-Med/X).
Indien je als consument een rekening niet tijdig betaalt kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht. De incassokosten  die in het verleden in rekening werden gebracht waren vaak zeer hoog en stonden –in sommige gevallen- niet in verhouding tot de verschuldigde hoofdsom.
Lees meer

internet marketing bureau selecteren

Online marketing bureau selecteren

Door | Tips en informatie

Wanneer u in uw organisatie weinig tijd heeft voor uw marketing, of u heeft niet de juiste expertise in huis, dan is het verstandig om uw marketing uit te besteden.

Een goede werkwijze is om uit diverse partijen een top 3 of top 5 te maken, om daar vervolgens een keuze uit te maken.

U kunt dit doen op basis van de ‘klik’ en daarbij kunt u natuurlijk ook kijken naar Lees meer